مرکز مشاوره پناهندگان اوزنابروک - Exil

از سال 1987 موسسه ما به عنوان یک موسسه خیریه ثبت شده در اوسنابروک تاسیس شده است. از آن زمان ما خود را درفرمهای مختلفی برای اطمینان حاصل کردن ازیک زندگی بدون ترسو انسانی برای پناهندگان و مهاجران متعهد کرده ایم. مشاوره، خدمات فرهنگی و اجتماعی وآموزشی ما برای همگان در دسترس هستند – بدون در نظر گرفتن هر گونه اصلیت اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و وضعیت محل اقامت رسمی.

مشاوره

هر ساله مشاوره ما را بسیاری از مردم با ملیت های مختلف استفاده می کنند. مشاوره ما درزمینه قانون پناهندگی و مهاجرت ٬ امور مربوط به الحاق به خانواده و ارائه مشاوره اولیه وامور زنان است.

آموزش آلمانی

عرضه دوره های زبان ما حتی برای افرادی که هنوز هیچگونه وضعیت اقامتی مشخص و یا کسانی صرفا و به اصطلاح “قابل تحمل” هستند می باشد.این دوره ها هم برای مبتدیان بدون اطلاع از سیستم نوشتاری لاتین و نیز برای افراد با دانش قبلی مناسب است.

تقویم

Mar
30
Mon
09:00 FÄLLT AUS: Sprechstunde: Migrati... @ Belm
FÄLLT AUS: Sprechstunde: Migrati... @ Belm
Mar 30 um 09:00 – 12:00
FÄLLT AUS: Sprechstunde: Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer @ Belm
Die Anzahl der in der Region Osnabrück mit dem Coronavirus infizierten Personen nimmt zu. Aufgrund der damit verbundenen Empfehlungen zum Gesundheitsschutz fallen unsere offenen Sprechstunden bis zum 17. April 2020 aus, Einzelberatung findet (unter Beachtung[...]
19:00 FÄLLT AUS: FreiZeit für junge Ge... @ Exil-Geschäftsstelle
FÄLLT AUS: FreiZeit für junge Ge... @ Exil-Geschäftsstelle
Mar 30 um 19:00 – 21:00
FÄLLT AUS: FreiZeit für junge Geflüchtete-Orgatreff @ Exil-Geschäftsstelle | Osnabrück | Niedersachsen | Deutschland
Die Anzahl der in der Region Osnabrück mit dem Coronavirus infizierten Personen nimmt zu. Aufgrund der damit verbundenen Empfehlungen zum Gesundheitsschutz fallen die Aktionen und Orgatreffs des Projekts “FreiZeit für junge Geflüchtete” bis zum 17.[...]
19:30 FÄLLT AUS: AG Öffentlichkeits- u... @ Exil-Geschäftsstelle
FÄLLT AUS: AG Öffentlichkeits- u... @ Exil-Geschäftsstelle
Mar 30 um 19:30 – 21:30
FÄLLT AUS: AG Öffentlichkeits- und Kulturarbeit @ Exil-Geschäftsstelle | Osnabrück | Niedersachsen | Deutschland
Die Anzahl der in der Region Osnabrück mit dem Coronavirus infizierten Personen nimmt zu. Aufgrund der damit verbundenen Empfehlungen zum Gesundheitsschutz fallen die Veranstaltungen und Orgatreffs der AG Öffentlichkeits- und Kulturarbeit bis zum 17. April[...]
Mar
31
Tue
10:00 FÄLLT AUS: Sprechstunde: Integra... @ Exil-Beratungsstelle
FÄLLT AUS: Sprechstunde: Integra... @ Exil-Beratungsstelle
Mar 31 um 10:00 – 13:00
FÄLLT AUS: Sprechstunde: Integrations- und Sozialberatung @ Exil-Beratungsstelle
Die Anzahl der in der Region Osnabrück mit dem Coronavirus infizierten Personen nimmt zu. Aufgrund der damit verbundenen Empfehlungen zum Gesundheitsschutz fallen unsere offenen Sprechstunden bis zum 17. April 2020 aus, Einzelberatung findet (unter Beachtung[...]
10:00 FÄLLT AUS: Sprechstunde: Migrati... @ Exil-Beratungsstelle
FÄLLT AUS: Sprechstunde: Migrati... @ Exil-Beratungsstelle
Mar 31 um 10:00 – 13:00
FÄLLT AUS: Sprechstunde: Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer @ Exil-Beratungsstelle
Die Anzahl der in der Region Osnabrück mit dem Coronavirus infizierten Personen nimmt zu. Aufgrund der damit verbundenen Empfehlungen zum Gesundheitsschutz fallen unsere offenen Sprechstunden bis zum 17. April 2020 aus, Einzelberatung findet (unter Beachtung[...]
14:00 FÄLLT AUS: Anmeldung zu den Deut... @ Exil-Büro
FÄLLT AUS: Anmeldung zu den Deut... @ Exil-Büro
Mar 31 um 14:00 – 16:00
FÄLLT AUS: Anmeldung zu den Deutschkursen @ Exil-Büro | Osnabrück | Niedersachsen | Deutschland
Die Anzahl der in der Region Osnabrück mit dem Coronavirus infizierten Personen nimmt zu. Aufgrund der damit verbundenen Empfehlungen zum Gesundheitsschutz fallen unsere offenen Sprechstunden bis zum 17. April 2020 aus, Einzelberatung findet (unter Beachtung[...]
14:00 FÄLLT AUS: Sprechstunde zum Flüc... @ Exil-Geschäftsstelle
FÄLLT AUS: Sprechstunde zum Flüc... @ Exil-Geschäftsstelle
Mar 31 um 14:00 – 16:00
FÄLLT AUS: Sprechstunde zum Flüchtlings- und Migrationsrecht @ Exil-Geschäftsstelle | Osnabrück | Niedersachsen | Deutschland
Die Anzahl der in der Region Osnabrück mit dem Coronavirus infizierten Personen nimmt zu. Aufgrund der damit verbundenen Empfehlungen zum Gesundheitsschutz fallen unsere offenen Sprechstunden bis zum 17. April 2020 aus, Einzelberatung findet (unter Beachtung[...]
14:00 FÄLLT AUS: Sprechstunde: Migrati... @ Exil-Beratungsstelle
FÄLLT AUS: Sprechstunde: Migrati... @ Exil-Beratungsstelle
Mar 31 um 14:00 – 16:00
FÄLLT AUS: Sprechstunde: Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer @ Exil-Beratungsstelle
Die Anzahl der in der Region Osnabrück mit dem Coronavirus infizierten Personen nimmt zu. Aufgrund der damit verbundenen Empfehlungen zum Gesundheitsschutz fallen unsere offenen Sprechstunden bis zum 17. April 2020 aus, Einzelberatung findet (unter Beachtung[...]