اهداء و کمک

متاسفانه فرمهای دادن اهدائات فقط به زبان آلمانی است. هما شما می توانید کمکهای خود را به حساب زیر واربز نمایید:

Sparkasse Osnabrück
IBAN: DE39 2655 0105 0000 0545 85
BIC: NOLADE22XXX

FundraisingBox Logo