مشاوره

توجه : با توجه به توصیه های مربوط به مراقبت های بهداشتی منتشر شده در رابطه با ویروس کرونا ، مشاوره های ما تا تاریخ 17 آوریل به صورت الکترونیکی انجام می شود .
بنابراین لطفا با مشاوران ما فقط از طریق تلفن یا ایمیل تماس بگیرید.
مشاوره های ما هرساله به بسیاری از افراد با ملیت های مختلف کمک و همیاری می رساند . تمرکز بر روی سوالات امور اقامتی و پناهندگی ،آموزش و دسترسی به بازار کار، دوره های ادغام در آلمان و همچنین مراقبت های پزشکی از جمله موضوعات مشاوره ها و فعالیت های ما می باشند.کارکنان این گروه ، وضعیت حقوقی افراد را توضیح می دهند ، اسناد اداری را با کمک مترجم ها ترجمه و توضیح می دهند ، بازدید از موسسات و دفاتر را ممکن و هماهنگ می کنند و شما را در تمام امور ضروری و دشوار روزمره همراهی و حمایت می کنند. انجمن اکسیل با موسسات ، سازمان های امدادی ، وکلا ، پزشکان و روان شناسان همکاری نزدیکی دارند.
تلفن ضروری در مورد مهاجران
_سه شنبه ، پنج شنبه 10:00تا 13:00
آیا از وضیت فعلیتان ترس و نگرانی دارید ؟ میتوانید به این شماره زنگ بزنید:016095588216

مشاوره تلفنی در مورد قانون پناهندگی و مهاجرت
_سه شنبه 14:00تا 16:00
_پنج شنبه 11:00تا 13:00
شما میتوانید با ما با این شماره در تماس باشید:015734488316

مشاوره آنلاین :مشاوره پناهندگیبرای بزرگسالان
_سه شنبه 10:00تا 14:00
_پنج شنبه 10:00تا 16:30
برای مشاوره آنلاین :
https://www.mbeon.de/home/

مشاوره تلفنی برای پیوست به خانواده
_چهارشنبه 15:00تا 17:00
شما میتوانید با ما با این شماره در تماس باشید: 015208990481