μαθήματα γερμανικών

Οι πρόσφυγες, των οποίων η διαδικασία έκδοσης ασύλου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αλλά και όσοι δεν έχουν ακόμα άδεια παραμονής στη χώρα – ακόμα και αν βρίσκονται εδώ και χρόνια στη Γερμανία – δεν λαμβάνουν καμία οικονομική ενίσχυση από το γερμανικό υπουργείο μεταναστευτικής πολιτικής (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) σε αντίθεση με τους νόμιμους μετανάστες, για τη συμμετοχή τους στα μαθήματα εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας και στα μαθήματα κοινωνικής ένταξης.

Προσφέρουμε μαθήματα εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας σε αυτήν την ομάδα ανθρώπων ξεκινώντας από το μηδέν, χωρίς να είναι απαραίτητες προηγούμενες γνώσεις. Δεν πρόκειται για αναγνωρισμένα μαθήματα πιστοποίησης αλλά για μαθήματα εκμάθησης των απαραίτητων για την καθημερινή επικοινωνία. Τα μαθήματά μας έχουν μεγάλη ζήτηση γι᾿ αυτό και τις περισσότερες φορές δεν μπορούμε να δεχτούμε όλους όσους κάνουν αίτηση. Γι᾿ αυτόν το λόγο λειτουργούν και μικρότερα τμήματα ενός μέχρι 10 ατόμων, τα οποία συνήθως λαμβάνουν χώρα σε ιδιωτικούς χώρους.

Επικοινωνία

Bild: Bildrechte beim Autor

Svenja Trinkus
Υπεύθυνη τμημάτων εκμάθησης γερμανικών και αγγλικών ως ξένη γλώσσα.